کفسازهای الکلی

کفسازهای الکلی

فلوتاسیون یکی از روش‌های رایج فرآوری کانسارهای سولفیدی کم عیار مس بوده که تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر نوع و میزان کلکتور، کف ساز، تنظیم کننده  pH، فعال‌کننده و بازداشت‌کننده می‌باشد کفسازها در فرآیند فلوتاسیون به همراه کلکتورها در حذف عامل مزاحم از کانی هدف نقش دارند. از مهمترین کف سازها می‌توان به متیل ایزوبوتیل کربونیل اشاره کرد که با نام تجاری MIBC ارائه می‌گردد. mibc یک ترکیب شیمیایی آلی، مشتق مایع استون با بوی تند الکل است.

کفسازهای الکلی، یکی از کفسازهای مناسب در فلوتاسیون محسوب می‌شوند که انتخاب پذیری خوبی دارند. برای افزایش انتخاب پذیری و بازاریابی بهتر این کفسازها بهتر است با کفسازهای گلیکولی به کار برده شوند. مقدار مصرف این گروه کفساز بین ۱۰ تا ۴۰ گرم بر تن است.

مزایا :

کف‌های خشک اما قابل شکستن تشکیل می‌دهند.

انتخاب ترجیحی برای بسیاری از کانی‌های سولفیدی و زغال سنگ‌ها.

برای ذرات ریز (<10 میکرومتر) (<10 μm) مناسب است.

اگرچه اکثر فلوتاسیون‌ها در محیط قلیایی به کار برده می‌شوند اما کفسازهای الکلی هم در محیط اسیدی هم در محیط بازی در بازه ph بین ۴ الی ۱۲ استفاده می‌شوند.

انواع :

ما این کفسازها را نسبت به نیاز مشتریان و مدت زمان ماندگاری کف در مدل‌های مختلفی می‌سازیم. از مدل‌های مختلف این کفسازها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

Mibc

Mibc-f

Mibc-m

Mibc-1/4