کفسازهای حلقوی

کفسازهای حلقوی

این کفسازها بهترین اتخاب برای  شناورسازی زغال‌سنگ می‌باشند چون نسبت به بقیه کفسازها باعث راندمان بهتر و خاکستر پایین‌تر می‌گردند.این کفسازها در معادن مس و سرب و روی که مشکل داشتن خاک‌های رسی و اکسیدی را دارند نیز استفاده می‌گردند.

کف ایجاد شده از این کفسازها ریزو کوچک می‌باشند که اجازه ریزش بیش از حد ذرات را نمی‌دهند و کف ایجاد شده به راحتی از بین می‌روند.

افزایش در دوزهای این کفسازها باعث کاهش حجم کف و ایجاد تمایل به جوشاندن می‌شود.

مقدار دوز مصرفی این کفساز بین 5 تا 30 گرم برتن می‌باشد.

انواع :

ما این کفسازها را نسبت به نیاز مشتریان و مدت زمان ماندگاری کف در مدل‌های مختلفی می‌سازیم. از مدل‌های مختلف این کفسازها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

Pinoil100

Pinoil150

Pinoil200