کفسازهای گلایکولی

کفسازهای گلایکولی

این کفسازها به طور معمول در شناورسازی فلزات پایه استفاده می‌شوند. کف‌های تولیدی این کفسازها، با دوام و قدرت حمل نسبتا بالایی (ذرات درشت) دارند. معمولا این کفسازها برای غلبه بر بی ثباتی کف MIBC و بهبود راندمان مواد معدنی استفاده می‌شوند.

این کفسازها در محدوده PH:3.5 تا PH:12.5 پایدار هستند و معمولا در شناورسازی محیط قلیایی به کار گرفته می‌شوند.

مقدار مصرف این گروه کفساز بین 5 تا 20 گرم بر تن است.

انواع :

ما این کفسازها را نسبت به نیاز مشتریان و مدت زمان ماندگاری کف در مدل‌های مختلفی می‌سازیم. از مدل‌های مختلف این کفسازها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

A65

Dow200

Dow400